top of page

Náhradné plnenie

Chcete skrášliť prostredie Vašej firmy?

Hľadáte darčeky pre Vašich zamestnancov?

Potrebujete pre svoju firmu službu na mieru?

Naše služby a produkty

3 poz_1_4x.png

Naše

služby

• Redizajn

• Návrhy na mieru
• Výroba na mieru
• Tvorba loga
• CNC frézovanie
• Gravírovanie
• 3D modelovanie
• Vizualizácie
• Kurz
3D modelovania

1 poz_1_4x.png

Interiérové doplnky

• Nábytok
• Predelové steny
• Zrkadlá
• Doplnky z dreva
• Audio
• Svietidlá

• Odpadkové koše

2 poz_1_4x.png

Špecifické pomôcky

• Didaktická hračka
• Ochranné púzdra
• Kufríky
• Prepravné boxy
• Formy na mieru
• Výstavný systém
• Stojany
• Ochranné masky


 

CAM poz_1_4x.png

Darčekové predmety

•  Nástenné hodiny

• Peňaženka
• Manžety
• Magnetky
• Obrazy a mapy
• Detské hračky

Napíšte nám

Thanks! Message sent.

Kontakt merch

Podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti, zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 20 zamestnancov, je povinný zamestnávať 3,2 % zdravotne postihnutých občanov.


Ak tak neurobí, musí za každého takéhoto chýbajúceho zamestnanca zaplatiť odvody štátu, alebo môže využiť náhradné plnenie tak, že si objedná produkty alebo služby u nás za.

Získajte pre seba viac prostredníctvom náhradného plnenia. Využite naše služby alebo si zakúpte nami ponúkané výrobky. Dostanete tak službu či produkt, ktorý potrebujete, pomôžete zdravotne znevýhodneným a ušetríte na odvodoch.


Naša spoločnosť poskytuje 100 % plnenie na všetky svoje výrobky a služby.

Zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov podľa § 63 ods. 1 písm. d), je povinný najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka odviesť na účet úradu za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím, odvod vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnávateľ tento odvod odvádza. Výsledná suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety sa zaokrúhľuje na euro nadol.

bottom of page