top of page

Náhradné plnenie

Chcete skrášliť prostredie Vašej firmy?

Hľadáte darčeky pre Vašich zamestnancov?

Potrebujete pre svoju firmu službu na mieru?

Naše služby a produkty

3 poz_1_4x.png

Naše

služby

• Redizajn

• Návrhy na mieru
• Výroba na mieru
• Tvorba loga
• CNC frézovanie
• Gravírovanie
• 3D modelovanie
• Vizualizácie
• Kurz
3D modelovania

1 poz_1_4x.png

Interiérové doplnky

• Nábytok
• Predelové steny
• Zrkadlá
• Doplnky z dreva
• Audio
• Svietidlá

• Odpadkové koše

2 poz_1_4x.png

Špecifické pomôcky

• Didaktická hračka
• Ochranné púzdra
• Kufríky
• Prepravné boxy
• Formy na mieru
• Výstavný systém
• Stojany
• Ochranné masky


 

CAM poz_1_4x.png

Darčekové predmety

•  Nástenné hodiny

• Peňaženka
• Manžety
• Magnetky
• Obrazy a mapy
• Detské hračky

Contact us

Thanks! Message sent.

Kontakt merch

Welcome to milhill merchandise

Zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov podľa § 63 ods. 1 písm. d), je povinný najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka odviesť na účet úradu za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím, odvod vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnávateľ tento odvod odvádza. Výsledná suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety sa zaokrúhľuje na euro nadol.

bottom of page